Denizcilik Yakıtı

ÜRÜN SPESİFİKASYONU DENİZCİLİK YAKITI (RME 380) 

Özellikler Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Vizkozite (50 0 C’ta) mm2/sn 380,0 En çok TS 1451 EN ISO 3104
Yoğunluk(15 ºC’ ta) kg/m3 991 En çok TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675
CCAI* - 870 En çok TS ISO 8217
Kükürt Kütlece % 1,0-3,5   TS  EN ISO 8754
Parlama Noktası ºC 60 En az TS EN ISO 2719
Hidrojen Sülfür mg/kg 2,00 En çok IP 570
Asit Sayısı mg KOH/g 2,5 En çok ASTM D 664
Toplam Tortu: yaşlandırmayla Kütlece %  0,10 En çok TS ISO 10307-2
Karbon Kalıntısı    Kütlece %  18,00 En çok  TS EN ISO 10370
Akma Noktası     ºC 30 En çok TS 1233 ISO 3016
Su     Hacimce %  0,60 En çok TS 124 EN 1428 - TS ISO 3733
Kül    Kütlece % 0,100 En çok  TS EN ISO 6245
Vanadyum   mg/kg 350 En çok IP 501
Sodyum mg/kg 100 En çok IP 501
Alüminyum+Silisyum mg/kg 60 En çok IP 501
Kullanılmış Yağlama Yağı(ULO)* Yakıt kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir.
Kalsiyum mg/kg 30 En çok IP 501
Fosfor mg/kg 15 En çok IP 501
Çinko mg/kg 15 En çok IP 501

(a) CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index

(b) Kullanılmış yağlama yağı (ULO ) içermemelidir. Bir yakı;

  • Kalsiyum> 30 ve çinko >15 veya,
  • Kalsiyum> 30 ve fosfor >15 içeriyorsa o yakıtın ULO içerdiği kabul edilir.

 

ÜRÜN SPESİFİKASYONU DENİZCİLİK YAKITI (RME 180) 

Özellikler Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Vizkozite (50 0 C’ta) mm3/sn 180,0 En çok TS 1451 EN ISO 3104
Yoğunluk(15 ºC’ ta) kg/m3 991 En çok TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675
CCAI* - 860 En çok TS ISO 8217
Kükürt Kütlece % 1,0-3,5   TS  EN ISO 8754
Parlama Noktası ºC 60 En az TS EN ISO 2719
Hidrojen Sülfür mg/kg 2,00 En çok IP 570
Asit Sayısı mg KOH/g 2,5 En çok ASTM D 664
Toplam Tortu: yaşlandırmayla Kütlece %  0,10 En çok TS ISO 10307-2
Karbon Kalıntısı    Kütlece %  15,00 En çok  TS EN ISO 10370
Akma Noktası     ºC 30 En çok TS 1233 ISO 3016
Su     Hacimce %  0,50 En çok TS 124 EN 1428 - TS ISO 3733
Kül    Kütlece % 0,070 En çok  TS EN ISO 6245
Vanadyum   mg/kg 150 En çok IP 501
Sodyum mg/kg 50 En çok IP 501
Alüminyum+Silisyum mg/kg 50 En çok IP 501
Kullanılmış Yağlama Yağı(ULO)* Yakıt kullanılmış yağlama yağı (ULO) içermemelidir.
Kalsiyum mg/kg 30 En çok IP 501
Fosfor mg/kg 15 En çok IP 501
Çinko mg/kg 15 En çok IP 501

(a) CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index

(b) Kullanılmış yağlama yağı (ULO ) içermemelidir. Bir yakı;

  • Kalsiyum> 30 ve çinko >15 veya,
  • Kalsiyum> 30 ve fosfor >15 içeriyorsa o yakıtın ULO içerdiği kabul edilir.

Denizcilik Yakıtı