Fuel Oil

ÜRÜN SPESİFİKASYONU

Özellikler Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Yoğunluk(15 ºC’ ta) kg/L 0,998 En çok TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675
Kül % ağırlık 0,20 En çok TS EN ISO 6245
Akma Noktası ºC 38 En çok TS 1233 ISO 3016
Parlama Noktası ºC 66 En az TS EN ISO 2719
Su % hacım 1 En çok TS 124 EN 1428
Toplam Tortu % ağırlık 0,15 En çok TS ISO 10307-2
Viskozite (100 ºC ‘ta) mm2/sn 40 En çok TS 1451 EN ISO 3104
Kükürt % ağırlık 1 En çok TS EN ISO 8754

 

  • Yaz:1Nisan-30 Eylül (+15 gün)
  • Kış:1Ekim -31 Mart (+15 gün)

Fuel Oil