KURUMSAL

OP GRUP KURUMSAL

Dünyada son yıllarda, fosil yakıtların tükeneceği öngörüsünden ve fosil enerji kaynaklarının çevreye olan zararlı etkilerine karşı her gün artan tepkilerden dolayı, alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim hızla artmaktadır. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle, coğrafi konumu nedeniyle büyük oranda güneş enerjisi ve hidroelektrik enerji potansiyellerinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. OP Grup, 2012 yılında Ünal PALA ve Ali Şafak ÖZTÜRK ortaklığı ile kurulmuş, ülkemizin bu potansiyelini kullanarak hem enerji ihtiyacına katkıda bulunmak, hem de gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için, kurulduğu günden bu yana faaliyet alanlarını genişleterek büyümeye devam etmiştir. Enerji, maden ve inşaat sektörlerinde hizmet veren OP Grup, yeni yatırım olanaklarını araştırmakta olup, hali hazırdaki ruhsat sahaları içinde ve yeni potansiyel sahalarda yaptığı arama çalışmaları ile ekonomimize yeni maden sahaları kazandırmayı hedeflemektedir. Güçlü mali yapısı ve büyük bankalardaki kredibilitesi ile sektörün öncü isimlerinden biridir.

Vizyon ve Misyon

OP Grup, sahip olduğu köklü kurumsal yapısı, zengin kurum kültürü, yüksek nitelikteki insan kaynağı, öncü girişimleri, yenilikçi yaklaşımları ve doğru stratejileri ile odaklandığı iş sahalarında lider ve güçlü bir şirket olarak ön plana çıkmakta, sürdürülebilir büyüme hedefiyle tüm iş kollarında çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Vizyonumuz

Yatırım yaptığımız tüm sektörlerde yükselerek, başarılı bir isim olmayı sürdürmek, Çalışanlarımız ile birlikte üretken ve huzurlu bir iş ortamı yaratmak; sunduğumuz hizmet ve istihdam olanaklarıyla topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak, Ülkemizin maden yataklarını aramak, araştırmak, var olan potansiyeli ortaya koymak için çalışmak, işletmek, tüm bu çalışmaları ulusal ve uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürebilir kılmaktır.

Misyonumuz

Türkiye ve Dünya'da madencilik sektöründeki önemli gelişmeleri takip etmek, toplum ve çevre değerlerine duyarlı madenleri işletmek ve üretim yapmak, ihracat ve ithalat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak ve herşeyden önce insana değer vermektir.

Op Taşıt Tanıma Kurumsal