Opet Taşıtmatik

Opet taşıtmatik , hangi Opet istasyonundan ne kadar yakıtın ne zaman alındığını raporlayan bir sistemdir. Opet taşıtmatik ile akaryakıt alım bilgilerinin üzerinde daha fazla kontrol sahibi olunması sağlanarak, aynı zamanda Opet taşıtmatik sistemi vasıtasıyla zamandan fazlasıyla tasarruf edilir.